Aktuell Poängställning

Löparnas 7 bästa resultat räknas in i totalställningen i Altra Trail Tour. Alla som deltar får minst 1 poäng per start, men fördelningen av poäng ser olika ut beroende på distans där de längsta distanserna ger möjlighet till flest antal poäng.

Längsta klassen -> 100-80-65-55-48 poäng osv
Näst längsta klassen -> 60-45-35-30-25 poäng osv
Tredje längsta klassen -> 40-30-23-18-13 poäng osv
Fjärde längsta klassen -> 30-20-12-8-6 poäng osv

Undantaget är Sundsvall Trail där 52 km klassen, beroende på det höga deltagarantalet och konkurrensen i år, ger 150-120-98-82-72 poäng osv. 25 km klassen ger här poäng såsom ”längsta klassen” och övriga klasser i fallande skala enligt ovan.